homeวิชาสังคมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3
personperson_add
วิชาสังคมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้สอน
person
พีรเกษตร จิณรักษ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาสังคมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13281

สถานศึกษา
โรงเรียนมะค่าพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน
  1. ครูให้เนื้อหาและแบบฝึกหัด
  2. นักเรียนศึกษาเนื้อหาและทำแบบฝึกหัดพร้อมส่งคำตอบ

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)