homeวิชา ภูมิศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2
person
วิชา ภูมิศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้สอน
person
ฤชัย คุณพล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชา ภูมิศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2

หมายเลขของวิชา (Class ID)
13283

สถานศึกษา
โรงเรียน มะค่าพิทยาคม

คำอธิบายวิชา

1.ครูให้เนื้อหาและแบบฝึกหัด

2. นักเรียนศึกษาเนื้อหาและทำแบบฝึกหัด

3.


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)