เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาความเป็นคน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เพ็ญศรี กานุมาร

โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

วิชานี้สำหรับสอนคนให้เป็นคนโดยเฉพาะ ส่วนคนที่กลายพันธุ์แล้วไม่รับเข้าชั้นเรียน 5555555555