วิชาความเป็นคน

เพ็ญศรี กานุมาร

โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชานี้สำหรับสอนคนให้เป็นคนโดยเฉพาะ ส่วนคนที่กลายพันธุ์แล้วไม่รับเข้าชั้นเรียน 5555555555