homeวิชาความเป็นคน
person
วิชาความเป็นคน

ผู้สอน
person
เพ็ญศรี กานุมาร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาความเป็นคน

หมายเลขของวิชา (Class ID)
13286

สถานศึกษา
โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

คำอธิบายวิชา

วิชานี้สำหรับสอนคนให้เป็นคนโดยเฉพาะ ส่วนคนที่กลายพันธุ์แล้วไม่รับเข้าชั้นเรียน 5555555555


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)