homeม.3 วิทยาศาสตร์ ว23102
person
ม.3 วิทยาศาสตร์ ว23102

ผู้สอน
person
นางสาว กาญจนา ศรีจรัญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.3 วิทยาศาสตร์ ว23102

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13287

สถานศึกษา
โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์

คำอธิบายวิชา
  1. ชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)