homeม.3 วิทยาศาสตร์ ว23102
personperson_add
ม.3 วิทยาศาสตร์ ว23102

ผู้สอน
person
นางสาว กาญจนา ศรีจรัญ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ม.3 วิทยาศาสตร์ ว23102

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13287

สถานศึกษา
โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์

คำอธิบายชั้นเรียน
  1. ชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)