ภาษาไทย ม.1 เรื่อง การอ่านร้อยแก้ว
ผู้สอน

มธุรา สีใส

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ภาษาไทย ม.1 เรื่อง การอ่านร้อยแก้ว

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13289

สถานศึกษา
โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

คำอธิบายชั้นเรียน

สามารถอ่านบทร้อยแก้วได้ถูกต้องและเหมาะสมกับเนื้อเรื่องที่อ่าน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.