homeภาษาไทย ม.1 เรื่อง การอ่านร้อยแก้ว
person
ภาษาไทย ม.1 เรื่อง การอ่านร้อยแก้ว

ผู้สอน
มธุรา สีใส
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาไทย ม.1 เรื่อง การอ่านร้อยแก้ว

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13289

สถานศึกษา
โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

คำอธิบายวิชา

สามารถอ่านบทร้อยแก้วได้ถูกต้องและเหมาะสมกับเนื้อเรื่องที่อ่าน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)