homeภาษาไทย ม.1 เรื่อง การอ่านร้อยแก้ว
personperson_add
ภาษาไทย ม.1 เรื่อง การอ่านร้อยแก้ว

ผู้สอน
person
มธุรา สีใส
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ภาษาไทย ม.1 เรื่อง การอ่านร้อยแก้ว

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13289

สถานศึกษา
โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

คำอธิบายชั้นเรียน

สามารถอ่านบทร้อยแก้วได้ถูกต้องและเหมาะสมกับเนื้อเรื่องที่อ่าน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)