homeวิชา คอมพิวเตอร์ ม.3
personperson_add
วิชา คอมพิวเตอร์ ม.3

ผู้สอน
person
zathiti สัณฐิติ ดาวฤกษ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชา คอมพิวเตอร์ ม.3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13291

สถานศึกษา
โรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลต์

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)