homeวิชา คอมพิวเตอร์ ม.3
person
วิชา คอมพิวเตอร์ ม.3

ผู้สอน
zathiti สัณฐิติ ดาวฤกษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชา คอมพิวเตอร์ ม.3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13291

สถานศึกษา
โรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลต์

คำอธิบายวิชา

รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)