วิชา คอมพิวเตอร์ ม.3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

zathiti สัณฐิติ ดาวฤกษ์

โรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลต์

รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ