homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3
person
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3

ผู้สอน
สิริพงษ์ จรัสแผ้ว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13299

สถานศึกษา
ชุมชนบ้านลาด(เมือง)

คำอธิบายวิชา

ใช้สำหรับการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3  โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(เมือง)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)