homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 คณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค21101)
personperson_add
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 คณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค21101)

ผู้สอน
อุไรวรรณ อามาตย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 คณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค21101)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13305

สถานศึกษา
โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เศษส่วน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)