ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 คณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค21101)
ผู้สอน

อุไรวรรณ อามาตย์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 คณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค21101)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13305

สถานศึกษา
โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เศษส่วน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.