ชั้นม.1 การงานอาชีพ(ง21101)


ผู้สอน
สิริ หิรัญบริรักษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นม.1 การงานอาชีพ(ง21101)

Class ID
13308

สถานศึกษา
โรงเรียนศรีสุขพิทยาคม
คำอธิบายวิชา

การงานอาชีพ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)