homeชั้นม.1 การงานอาชีพ(ง21101)
personperson_add
ชั้นม.1 การงานอาชีพ(ง21101)

ผู้สอน
สิริ หิรัญบริรักษ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นม.1 การงานอาชีพ(ง21101)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13308

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การงานอาชีพ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)