ผู้สอน
มนัส ไวบรรเทา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ท33102


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13312

สถานศึกษา

โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร


คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนทำข้อสอบ