homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ท33102
personperson_add
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ท33102

ผู้สอน
person
มนัส ไวบรรเทา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ท33102

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13312

สถานศึกษา
โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนทำข้อสอบ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)