homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ท33102
person
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ท33102

ผู้สอน
มนัส ไวบรรเทา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ท33102

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13312

สถานศึกษา
โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร

คำอธิบายวิชา

ให้นักเรียนทำข้อสอบ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)