homeชั้น ม.2 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
person
ชั้น ม.2 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

ผู้สอน
นางสาวพรรณปพร ไชยศรี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้น ม.2 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13315

สถานศึกษา
โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา

คำอธิบายวิชา

My family


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)