homeชั้นเรียนวิชา ว32102
personperson_add
ชั้นเรียนวิชา ว32102

ผู้สอน
person
มณีรัตน์ อภิวัฒนวรรณ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นเรียนวิชา ว32102

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13316

สถานศึกษา
โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นม.2 คะ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)