homeดอนเงินพัฒนา
personperson_add
ดอนเงินพัฒนา

ผู้สอน
ว่าที่ร้อยตรี ภัสพล เหง้าโคกงาม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ดอนเงินพัฒนา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13317

สถานศึกษา
ดอนเงินพิทยาคาร

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อชีวิตที่ดีกว่า


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)