homeชั้น ม.4 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค31102
person
ชั้น ม.4 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค31102

ผู้สอน
วิยะมาศ ปราบหนองบัว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้น ม.4 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค31102

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13318

สถานศึกษา
โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)