homeชั้น ม.4 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค31102
personperson_add
ชั้น ม.4 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค31102

ผู้สอน
วิยะมาศ ปราบหนองบัว
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้น ม.4 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค31102

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13318

สถานศึกษา
โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)