ผู้สอน
นิลลักษณ์ รักษาศรี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ชั้น ม. 5 ชีววิทยา 2 (ว30242)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13320

สถานศึกษา

โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์