homeชั้นม.1วิชาสุขศึกษา รหัสวิชา พ 21101
person
ชั้นม.1วิชาสุขศึกษา รหัสวิชา พ 21101

ผู้สอน
นาย วสันต์ สาระโท
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นม.1วิชาสุขศึกษา รหัสวิชา พ 21101

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13321

สถานศึกษา
โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร

คำอธิบายวิชา

การดูแลสุขภาพสุขภาพ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)