ชั้น ม.1 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101
ผู้สอน

นาง ปิยนุช ด่านศักดิ์ชัย

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ชั้น ม.1 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13322

สถานศึกษา
โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายชั้นเรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.