homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์ ว21101
personperson_add
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์ ว21101

ผู้สอน
นางสาว ภควรินทร์ โนนสุวรรณ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์ ว21101

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13324

สถานศึกษา
โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลการใช้ชั้นเรียนก่อนเรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)