homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์ ว21101
person
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์ ว21101

ผู้สอน
นางสาว ภควรินทร์ โนนสุวรรณ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์ ว21101

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13324

สถานศึกษา
โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร

คำอธิบายวิชา

ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลการใช้ชั้นเรียนก่อนเรียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)