ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์ ว21101

ภควรินทร์ โนนสุวรรณ

โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลการใช้ชั้นเรียนก่อนเรียน