เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ม.1 วิชาเศรษฐศาสตร์(ส 21103)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ฑิตยา คำพรมมา

โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา

เศรษฐศาสตร์ วิชาที่ว่าด้วยการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่มีอยู่อย่างไม่จำกัด