ม.๑ วิชาหน้าที่พลเมือง๒ (ส ๒๐๒๐๒)
ผู้สอน

วังแก้ว ยอดศิริ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ม.๑ วิชาหน้าที่พลเมือง๒ (ส ๒๐๒๐๒)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13331

สถานศึกษา
โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

หน้าที่พลเมือง ๒


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.