ชั้น ม1/1 ศ21102

ลุน จันทะพิลา

โรงเรียนเลิงแฝประชาบำรุง

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาทัศนศิลป์