homeชั้น ม.3 ง33102
person
ชั้น ม.3 ง33102

ผู้สอน
สุกฤษ จิณรักษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้น ม.3 ง33102

หมายเลขของวิชา (Class ID)
13334

สถานศึกษา
เลิงแฝกประชาบำรุง

คำอธิบายวิชา

วิชาการงานอาชีพ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)