homeชั้น ม.3 ง33102
personperson_add
ชั้น ม.3 ง33102

ผู้สอน
สุกฤษ จิณรักษ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้น ม.3 ง33102

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13334

สถานศึกษา
เลิงแฝกประชาบำรุง

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการงานอาชีพ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)