ชั้น ม.1 วิชาดนตรี รหัส ศ21104

wanlop chinwang

โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร

คำอธิบายชั้นเรียน

ดนตรีสากลแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่

1. เครื่องสาย

2. เครื่องลมไม้

3. เครื่องทองเหลือง

4. เครื่องคีย์บอร์ด

5. เครื่องเพอร์คัสชั่น