เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้น ม.1 วิชาดนตรี รหัส ศ21104

เกี่ยวกับชั้นเรียน

Mr. wanlop chinwang

โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร

ดนตรีสากลแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่

1. เครื่องสาย

2. เครื่องลมไม้

3. เครื่องทองเหลือง

4. เครื่องคีย์บอร์ด

5. เครื่องเพอร์คัสชั่น