homeชั้น ม.1/1 ง21202
personperson_add
ชั้น ม.1/1 ง21202

ผู้สอน
ชมัยพร พิมพ์ศรี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้น ม.1/1 ง21202

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13336

สถานศึกษา
เลิงแฝกประชาบำรุง

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาคอมพิวเตอร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)