homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 วิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ31101
person
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 วิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ31101

ผู้สอน
ธัญนันท์ วังทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 วิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ31101

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13338

สถานศึกษา
โรงเรียนเลิงแฝกประชาบำรุง

คำอธิบายวิชา

Personal 1 :Greeting


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)