homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (พ32102)
personperson_add
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (พ32102)

ผู้สอน
ปราโมทย์ ม่วงแมน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (พ32102)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13339

สถานศึกษา
โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน
  1. วิชาสุขศึกษา

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)