ผู้สอน
ปราโมทย์ ม่วงแมน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (พ32102)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13339

สถานศึกษา

โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา


คำอธิบายชั้นเรียน
  1. วิชาสุขศึกษา