homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (พ32102)
person
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (พ32102)

ผู้สอน
ปราโมทย์ ม่วงแมน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (พ32102)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13339

สถานศึกษา
โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา

คำอธิบายวิชา
  1. วิชาสุขศึกษา

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)