homeคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4
person
คอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4

ผู้สอน
สมบัติ ชัยมูล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
คอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13340

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

computet


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)