homeคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4
personperson_add
คอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4

ผู้สอน
person
สมบัติ ชัยมูล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13340

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

computet


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)