homeชั้น ม. 5
person
ชั้น ม. 5

ผู้สอน
นราศักดิ์ กองทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้น ม. 5

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13346

สถานศึกษา
โรงเรียนท่าเกษมพิทยา

คำอธิบายวิชา

สำหรับนักเรียนชั้น ม 5


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)