homeชั้น ม. 5
personperson_add
ชั้น ม. 5

ผู้สอน
person
นราศักดิ์ กองทอง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้น ม. 5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13346

สถานศึกษา
โรงเรียนท่าเกษมพิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนชั้น ม 5


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)