ชั้น ม1 การงานอาชีพ

นิตยา ทำมา

โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร

คำอธิบายชั้นเรียน

การงานอาชีพและเทคโนโลยี