ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


ผู้สอน
นาย นรวีร์ เสาแบน
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รหัสวิชา
1335

สถานศึกษา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอลาดหลุมแก้ว

คำอธิบายวิชา

 

กศน.ตำบลลาดหลุมแก้ว 


ยินดีต้อนรับ


นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔

ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๕๕

มีเรียนทั้งหมด ๕ วิชา ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก ดังนี้

 

 

วิชาบังคับ

รหัสวิชา

หน่วยกิต

วิชาเลือก

รหัสวิชา

หน่วยกิต

ศิลปศึกษา

 

(ทช21003)

 

2

 

โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้

ทร02006

3

สบู่สมุนไพร

พว02004

3

ทรัพยากรของประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สค22001

3

อาเซียนศึกษา

สค02015

2

 

 

 

 

 

 

รวม

11

 

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books