homeมัธยมศึกษาปีที่4/1
personperson_add
มัธยมศึกษาปีที่4/1

ผู้สอน
person
อภิสิทธิ์ แสนโสภาวัน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่4/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13350

สถานศึกษา
โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา การเลี้ยงไก่ไข่ รหัสวิชา ง30204


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)