มัธยมศึกษาปีที่4/1
ผู้สอน

อภิสิทธิ์ แสนโสภาวัน

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่4/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13350

สถานศึกษา
โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา การเลี้ยงไก่ไข่ รหัสวิชา ง30204


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.