homeม. 2/1 โครงงานคอม
person
ม. 2/1 โครงงานคอม

ผู้สอน
นายชัยวัฒน์ เสนาป่า
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม. 2/1 โครงงานคอม

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13351

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ใช้โปแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ทำโครงงาน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)