ม. 2/1 โครงงานคอม
ผู้สอน

นายชัยวัฒน์ เสนาป่า

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ม. 2/1 โครงงานคอม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13351

สถานศึกษา
โรงเรียนเมืองแพร่

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้โปแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ทำโครงงาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.