homeการวิเคราะห์ทางด้านวัสดุศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์
personperson_add
การวิเคราะห์ทางด้านวัสดุศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์

ผู้สอน
person
uthai sangpithak
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การวิเคราะห์ทางด้านวัสดุศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13356

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนสำหรับ วิชาการวิเคราะห์ทางด้านวัสดุศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์

โดย น.อ.อุทัย แสงพิทักษ์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)