homeการวิเคราะห์ทางด้านวัสดุศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์
person
การวิเคราะห์ทางด้านวัสดุศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์

ผู้สอน
uthai sangpithak
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การวิเคราะห์ทางด้านวัสดุศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13356

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นเรียนสำหรับ วิชาการวิเคราะห์ทางด้านวัสดุศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์

โดย น.อ.อุทัย แสงพิทักษ์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)