homeเวกเตอร์ในสามมิติ ค 42202
person
เวกเตอร์ในสามมิติ ค 42202

ผู้สอน
อนิรุทธ์ พุ่มอ่อน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เวกเตอร์ในสามมิติ ค 42202

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13357

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ใช้เป็นแหล่งศึกษาเพิ่มเติม จากการเรียนในชั้นเรียนปกติเรื่องเวกเตอร์ในสามมิติ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)