เวกเตอร์ในสามมิติ ค 42202
ผู้สอน

อนิรุทธ์ พุ่มอ่อน

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
เวกเตอร์ในสามมิติ ค 42202

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13357

สถานศึกษา
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้เป็นแหล่งศึกษาเพิ่มเติม จากการเรียนในชั้นเรียนปกติเรื่องเวกเตอร์ในสามมิติ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.