homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 (ค22202)
person
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 (ค22202)

ผู้สอน
ทิพย์สุดา น้อยนาง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 (ค22202)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13365

สถานศึกษา
โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

คำอธิบายวิชา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 มีนักเรียนทั้งหมด 15 คน เป็นนักเรียนชาย 13 คน นักเรียนหญิง 2 คน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)