homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 (ค22202)
personperson_add
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 (ค22202)

ผู้สอน
ทิพย์สุดา น้อยนาง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 (ค22202)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13365

สถานศึกษา
โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 มีนักเรียนทั้งหมด 15 คน เป็นนักเรียนชาย 13 คน นักเรียนหญิง 2 คน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)