homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
personperson_add
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้สอน
สมบัติ ชัยมูล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13366

สถานศึกษา
โรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาหน้าที่พลเมือง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)