ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

สมบัติ ชัยมูล

โรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาหน้าที่พลเมือง