มัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ ( พื้นฐาน )

วิริยะ ชัยธิสาร

โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน