เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

มัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ ( พื้นฐาน )

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย วิริยะ ชัยธิสาร

โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม