ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

kruvat niti

เกิ้งวิทยานุกูล

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน