ม.1 รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ง 21102

บังอร ทัพเจริญ

โรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนร้อยมาลัย