เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คณิตศาสตร์ ม.1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาง รัชนี พันสีเลา

โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ อบจ.มหาสารคาม

นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาชั้น ม.1 ดังนี้ จำนวนเต็ม เศษส่วน ทศนิยม