homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 1 รหัส ว30201 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
person
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 1 รหัส ว30201 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ผู้สอน
นาง ณัชชลิดา ราชภักดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 1 รหัส ว30201 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13383

สถานศึกษา
โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

คำอธิบายวิชา

ฟิสิกส์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)