homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 1 รหัส ว30201 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
personperson_add
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 1 รหัส ว30201 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ผู้สอน
person
นาง ณัชชลิดา ราชภักดิ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 1 รหัส ว30201 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13383

สถานศึกษา
โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

คำอธิบายชั้นเรียน

ฟิสิกส์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)