การงานอาชีพฯ ม.1

คำอธิบายชั้นเรียน

http://youtu.be/N8Y7MTaesyk