homeการงานอาชีพฯ ม.1
personperson_add
การงานอาชีพฯ ม.1

ผู้สอน
ณัฏฐเอก เภสัชชา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การงานอาชีพฯ ม.1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13386

สถานศึกษา
โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม (อบจ.มหาสารคาม)

คำอธิบายชั้นเรียน

http://youtu.be/N8Y7MTaesyk


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)