homeการบริหารนวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับผู้บริหารมืออาชีพ54918101
person
การบริหารนวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับผู้บริหารมืออาชีพ54918101

ผู้สอน
นาย เพชร มาตยะขันธ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การบริหารนวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับผู้บริหารมืออาชีพ54918101

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1339

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เป็นแบบฝึกหัดของอาจารย์ ดร.วิรัตน์  พงษ์สิริ  ประกอบการเรียนรู้การบริหารนวัตกรรมทางการศึกษา ของคณะนักศึกษาบริหารการศึกษา รุ่น 14


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)