เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การบริหารนวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับผู้บริหารมืออาชีพ54918101

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เป็นแบบฝึกหัดของอาจารย์ ดร.วิรัตน์  พงษ์สิริ  ประกอบการเรียนรู้การบริหารนวัตกรรมทางการศึกษา ของคณะนักศึกษาบริหารการศึกษา รุ่น 14