ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นายปัญญา ชัยนามล

โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ฟิสิกส์ 5