homeม.2 วิชาอาเซียนศึกษา
person
ม.2 วิชาอาเซียนศึกษา

ผู้สอน
พจนีย์ ศรีจันทร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.2 วิชาอาเซียนศึกษา

หมายเลขของวิชา (Class ID)
13399

สถานศึกษา
โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม

คำอธิบายวิชา

ประเทศสมาชิกอาเซียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)