ผู้สอน
จ่าสิบเอก วิเชียร ไชยคำภา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ม.3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13400

สถานศึกษา

โรงเนรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม


คำอธิบายชั้นเรียน

ง.23202