homeม.3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
person
ม.3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ผู้สอน
person
จ่าสิบเอก วิเชียร ไชยคำภา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13400

สถานศึกษา
โรงเนรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม

คำอธิบายวิชา

ง.23202


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)