homeม 2 พลศึกษา กระบี่
person
ม 2 พลศึกษา กระบี่

ผู้สอน
person
พุธ กัณหาพันธ์ุ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม 2 พลศึกษา กระบี่

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13405

สถานศึกษา
โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม อบจ. มหาสารคาม

คำอธิบายวิชา

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)