homeสถาปัตกรรมคอมพิวเตอร์และภาษาแอสแซมบลี
person
สถาปัตกรรมคอมพิวเตอร์และภาษาแอสแซมบลี

ผู้สอน
อาจารย์ ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
สถาปัตกรรมคอมพิวเตอร์และภาษาแอสแซมบลี

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1341

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และภาษาแอสแซมบลี


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)