homeม.1พ21102สุขศึกษา
personperson_add
ม.1พ21102สุขศึกษา

ผู้สอน
person
นาย สุบัน แสนตรี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ม.1พ21102สุขศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13410

สถานศึกษา
โรงเรียนโคกก่อ

คำอธิบายชั้นเรียน

การเจริญเติบโต


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)