homeมัธยมศึกษาปี่ที่ 2/2 (ค 2202)
person
มัธยมศึกษาปี่ที่ 2/2 (ค 2202)

ผู้สอน
ทิพย์สุดา น้อยนาง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
มัธยมศึกษาปี่ที่ 2/2 (ค 2202)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13417

สถานศึกษา
โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

คำอธิบายวิชา

Facter


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)