homeมัธยมศึกษาปี่ที่ 2/2 (ค 2202)
personperson_add
มัธยมศึกษาปี่ที่ 2/2 (ค 2202)

ผู้สอน
ทิพย์สุดา น้อยนาง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปี่ที่ 2/2 (ค 2202)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13417

สถานศึกษา
โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

คำอธิบายชั้นเรียน

Facter


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)